BMI là gì, công cụ tính BMI online

BMI (Body Mass Index) là chỉ số dùng cân nặng tính bằng ki-lô-gram (kg) của một người chia cho bình phương chiều cao tính bằng mét (m).Chỉ số BMI cao có thể là dấu hiệu về việc thừa cân hoặc béo phì.

BMI chỉ được sử dụng để phân loại cân nặng như thiếu cân, thừa cân, bình thường hoặc béo phì, có thể dùng để tham khảo chứ không được dùng như công cụ hay thước đo duy nhất để chẩn đoán béo phì hoặc sức khoẻ của con người.

Công thức tính BMI:

– BMI = cân nặng (kg) ÷ (chiều cao (m) x chiều cao(m) )

– Ví dụ : một người cao 1m65 nặng 60 kg sẽ có biểu thức như sau :

– BMI = 60 ÷ (1.65 x 1.65) = 22.04 => Bình thường

Công cụ tính BMI Online